Energia ja ympäristö

Mikä on Euroopan energiaunioni?

Mikä on Euroopan energiaunioni?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

EU-lippu [Kuvalähde:Yanni Koutsomitis, Flickr]

Euroopan energiaunionion suunnitelma siirtymiseksi Euroopassa vähähiiliseen talouteen. Tällä hetkellä ikääntyvä infrastruktuuri, huonosti integroidut markkinat ja koordinoimattomat politiikat estävät tätä tavoitetta ja kieltävät tärkeät edut, kuten valinnanmahdollisuuksien lisääntyminen tai energian hinnan laskun, kuluttajille, kotitalouksille ja yrityksille. Energiaunioni on sitten suunnitelma yhtenäisten energiamarkkinoiden luomiseksi Euroopassa tulevaisuuteen suuntautuvan ilmastonmuutospolitiikan avulla.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on paljon tehtävää. Kuusi EU: n jäsenvaltiota on edelleen riippuvainen yhdestä ulkoisesta toimittajasta kaikessa kaasuntuonnissaan. 75 prosenttia EU: n asuntokannasta on energiatehokasta ja 94 prosenttia liikennepolttoaineesta perustuu öljytuotteisiin, joista 90 prosenttia tuodaan maahan. Sähkön tukkuhinnat ovat Euroopassa 30 prosenttia korkeammat kuin Yhdysvalloissa ja kaasun tukkuhinnat yli 100 prosenttia korkeammat.

Tämän lisäksi riippuvuus Venäjältä kaasun tuonnissa ja riippuvuus Lähi-idästä öljyn tuonnissa tekevät energiaunionista elintärkeän, jos EU: lla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ensinnäkin, yleisesti uskotaan, että venäläiset ovat käyttäneet öljyä ja kaasua poliittisena neuvotteluvälineenä tai jopa poliittisena aseena. Tästä syystä EU: n on selvästikin poistettava riippuvuutensa Venäjän fossiilisten polttoaineiden tuonnista kaikkien ilmastonmuutoksen näkökohtien ohella.

Joten mitkä ovat yksityiskohdat?

EU pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä lisäämällä uusiutuvaa energiaa vähintään 27 prosenttia ja parantamalla energiatehokkuutta 27 prosenttia. Tämän saavuttamiseksi EU: n energia-alalle on kuitenkin investoitava yli miljardi euroa pelkästään vuoteen 2020 mennessä.

EU: n energiaunionin perusta on puiteasiakirja joustavasta energiaunionista ja tulevaisuuteen suuntautuvasta ilmastonmuutospolitiikasta. Siinä asetetaan energiaunionin tavoitteet, jotka koostuvat viidestä toisiinsa liittyvästä politiikan ulottuvuudesta ja sen saavuttamiseksi tarvittavista yksityiskohtaisista vaiheista. Tähän sisältyy uuden lainsäädännön käyttöönotto Euroopan sähkömarkkinoiden uudistamiseksi ja kehittämiseksi, kaasusopimusten avoimuuden lisääminen, alueellisen koordinoinnin kehittäminen integroitujen energiamarkkinoiden, vahvemman sääntelykehyksen, energiatehokkuuden tai uuden uusiutuvan energian rahoituksen lisäämiseksi paketti, keskittyminen entistä paremmin tutkimukseen ja innovaatioihin sekä vuosiraportointi monien muiden joukossa.

Suunnitelma koostuu myös useista tärkeistä lausekkeista. ”Solidaarisuuslauseke” vähentää riippuvuutta yksittäisistä toimittajista ja kannustaa jäsenvaltioita luottamaan naapureihinsa, erityisesti jos ne kohtaavat mahdollisia häiriöitä energiansaannissa. Se tekee myös neuvotteluprosessista EU: n ulkopuolisten energiantoimittajien kanssa paljon avoimempia. Toinen tärkeä periaate on energian vapaa liikkuvuus rajojen yli ja sähkömarkkinoiden uudelleensuunnittelu siten, että ne ovat paremmin yhteydessä toisiinsa, tukeutuvat voimakkaasti uusiutuvan energian teknologioihin ja reagoivat paremmin. Toinen tärkeä tavoite on asteittain poistaa ympäristölle haitallisia polttoaineita.

Energiatehokkuuden uudelleen miettiminen on toinen keskeinen osa energiaunionia. Energiatehokkuutta olisi pidettävä sinänsä energialähteenä, ja suurin hyöty on tasavertainen kilpailu tuotantokapasiteetin kanssa.

Lopuksi energiaunioni pyrkii siirtämään EU: n energiansaannin pysyvään vähähiiliseen yhteiskuntaan. Se tekee niin varmistamalla, että paikallisesti tuotettu, erityisesti uusiutuvista lähteistä peräisin oleva energia voidaan helposti absorboida verkkoon. Tällä puolestaan ​​on useita tärkeitä taloudellisia etuja, kuten EU: n teknologisen johtajuuden edistäminen, seuraavan sukupolven uusiutuvien energialähteiden teknologian kehittäminen ja EU: n siirtäminen johtavaan asemaan sähkömoottorin alalla. Eurooppalaiset yritykset voivat laajentaa vientitoimintaansa ja kilpailla tehokkaasti globaaleilla energiamarkkinoilla.

Energiaunionin ydin on itse väestö. EU: n kansalaisten maksamien energian hintojen tulisi olla kohtuuhintaisia ​​ja kilpailukykyisiä, ja energiansaannin olisi oltava turvallista ja kestävää.

"Energia on jo kauan ollut vapautettu unionin perusvapauksista", sanoi Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. "Tämänhetkiset tapahtumat osoittavat panoksen - kuten monet eurooppalaiset pelkäävät, ettei heillä ehkä ole tarpeeksi energiaa kodinsa lämmittämiseen. Kyse on siitä, että Eurooppa toimii yhdessä pitkällä aikavälillä. Haluan, että taloutemme taustalla oleva energia on joustavaa, luotettavaa, turvallista ja kasvavassa määrin uusiutuvaa ja kestävää. "

Tällä hetkellä EU on maailman suurin energian tuoja, sillä 53 prosenttia energiansaannista tuodaan ulkomailta. Tämä puolestaan ​​maksaa noin 400 miljardia euroa vuodessa. Oikein yhteenliitetty eurooppalainen energiaverkko tuottaisi jopa 40 miljardin euron säästöt vuodessa. Tällä hetkellä EU: lla on 10 prosentin yhteenliitäntätavoite, mutta vähintään 12 jäsenvaltiota ei ole vielä saavuttanut tätä tavoitetta. EU on yksilöinyt 137 sähköhanketta, joista 35 liittyy sähkön yhteenliittämiseen, mikä saattaa johtaa vain kahteen.

[Kuvalähde:Ian Muttoo, Flickr]

Komissio raportoi vuosittain tämän suunnitelman edistymisestä. EU: n ensimmäisen energiaunioniraportin mukaan, joka julkaistiin 18. marraskuutathEnergiaunionin puitestrategian hyväksymisen jälkeen helmikuussa on jo saavutettu paljon edistystä. Raportissa yksilöidään myös keskeiset toiminta-alueet vuodelle 2016 ja annetaan poliittiset johtopäätökset jäsenvaltioiden, alueellisella ja Euroopan tasolla.

"Yhdeksän kuukautta matkan varrella voimme sanoa luottavaisin mielin, että olemme energiaunionin toteuttamisen tiellä", sanoi energiaunionista vastaava varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič. ”Viestini vuodelta 2016 ovat selkeät. Ensinnäkin EU: n olisi jatkossakin oltava johtava siirtyminen vähähiiliseen talouteen. Toiseksi siirtymän tulisi olla sosiaalisesti oikeudenmukainen ja kuluttajakeskeinen. Ja kolmanneksi, tänä vuonna kohtaamamme geopoliittiset haasteet eivät poistu. Vuosi 2016 on myös vuosi, jolloin asetamme perustan vankalle hallintojärjestelmälle, joka tuo ennakoitavuutta ja avoimuutta, mitä sijoittajat tarvitsevat. Yhteenvetona: vuosi 2016 on toimitusvuosi! "

Ilmastotoimista ja energiasta vastaava komissaari Miguel Arias Cañete lisäsi, että energiaunioni on nyt alkamassa muotoutua. Viimeisten yhdeksän kuukauden aikana saavutettu edistys tarkoittaa, että hankkeen pitäisi nyt edetä kohti täyttä toteutusta. Herra Cañete aikoo keskittyä tähän kokonaisuudessaan vuonna 2016 sen lisäksi, että hän esittää lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on tehostaa sähkömarkkinoita, lisätä uusiutuvien energialähteiden osuutta Euroopassa ja vähentää energiankulutusta samalla kun varmistetaan kaasun toimitusvarmuus. Tämä puolestaan ​​vahvistaa EU: n energiajärjestelmää ja auttaa siirtymistä kohti vähähiilistä tulevaisuutta.

Osana nykyisiä COP 21 Pariisin ilmastomuutosneuvotteluja yli 160 maata on esittänyt Pariisin sopimusta, joka edustaa yli 90 prosenttia maailman päästöistä. Osana tätä prosessia EU on esittänyt sitovan kotimaan talouden päästövähennystavoitteen, joka on vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Todellisen tehokkuuden saavuttamiseksi Euroopan kansalaisten on kuitenkin osallistuttava aktiivisesti sen toimintaan osallistumalla aktiivisesti energiamarkkinoille.

Myös eurooppalaiset yritykset reagoivat suunnitelmaan myönteisesti, ja useat johtavat eurooppalaiset yritykset muuttavat liiketoimintamallejaan vastaavasti. Kun uusiutuvien energialähteiden hankkeet ja energiatehokkuusohjelmat lisääntyvät kaikkialla Euroopassa, ne myös lisäävät paikallisia työpaikkoja ja kannustavat kansalaisia ​​hankkimaan uusia taitoja, jotka sopivat uuteen energiarakenteeseen.

Kertomuksen osana julkaistut ohjeet antavat perustan jäsenvaltioille suunnitelmien laatimiseksi kaudelle 2021--2030. Se sisältää joukon keskeisiä indikaattoreita, jotka edustavat ensimmäisiä vaiheita kohti energiaunionin toteutuksen mittaamista ja seurantaa. 28 lomakkeessa on arvio energiaunionin toteuttamisesta jokaiselle jäsenvaltiolle.

Mitkä ovat menestymisen mahdollisuudet? Politicolle kirjoittavan Anca Gurzun mukaan on neljä mahdollista vaihtoehtoa.

Ensimmäisessä näistä skenaarioista EU: n jäsenvaltiot varautuvat pieniin tappioihin, mutta voittavat myöhemmin paljon. Toinen mahdollisuus on, että jäsenvaltiot taistelevat nurkillaan ja pääsevät tielle, jolloin energiaunioni saattaa silti tapahtua, mutta se on todennäköisesti paljon vähemmän toivottua. Kolmas vaihtoehto on joukko EU: n "blokkeja", jotka toimivat yhdessä eri politiikan aloilla. Tämä tuottaa ”tilkkutäkkiä”, joka taas jää nykyisestä yleisestä tavoitteesta. Lopuksi, epäonnistuminen johtuu siitä, että jäsenvaltiot taistelevat säilyttääkseen nykyisen toimivaltansa ja tekivät yhteistyötä vain oman edun nimissä. Tämä tarkoittaisi, että energiaunionin idea romahtaa.

Mikä voittaa mahdollisuuden? Meidän on vain odotettava ja katsottava.


Katso video: EU:n tulevaisuus (Joulukuu 2022).